Nødvendig serviceopgradering af Click & Collect øger salget

Vores klare fornemmelse er at der i blandt forhandlere ikke hersker tvivl om det salgs- og servicepotentiale Quick Commerce indeholder. Det lader alligevel til at der i vores lille land skal flere firstmovere på banen før vi når til det punkt, hvor hjemmelevering indenfor 1–3 timer er ligeså normalt, som det at kunne shoppe online. Markedstrenden står imidlertid klart, når vi retter et blik ud mod resten af verden (heriblandt Tyskland, Spanien, Sydamerika, Mellemøsten m.fl.) og det er derfor også vores overbevisning, at det blot er et spørgsmål om tid, før vi end ikke kan forestille os, at vi engang har levet uden Quick Commerce.

Omstilling tager rigtig nok tid, men omstillingen er i virkeligheden ret simpel i denne sammenhæng. Tilbyder du Click & Collect betyder det, at du i vid udstrækning allerede har det tekniske setup som servicen kræver.

Serviceopgraderingen består i at tilbyde kundens bestilling leveret til dørtrin og dermed spare kunden for turen til butikken. Det kræver hverken mere eller mindre af dig som forhandler, da Doorhub altid henter pakkerne direkte fra butikken. Den største ændring for dig, er en mærkbar serviceopgradering, som du forventelig vil mærke på kundetilfredsheden og konverteringsraten.

Quick Commerce giver forhandlere mulighed for at tilbyde omgående varetilgængelighed og bekvemlighed på højeste plan. Det er en revolutionerende og (vi tør også sige) afhængighedsskabende service, som vi må og skal være frontløbere på i et højteknologisk forgangsland som Danmark.

--

--

Making delivery simple as breathing

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store