Q -Commerce disrupter e-commerce

Quick Commerce

Store delivery platforme tilbyder udover levering af mad, nu også retail produkter, leveret inden for 60 minutter. Det er alt fra helse produkter, til elektronik. De store delivery platforme er i godt gang med at skifte måden forbrugerne handler på internettet. Derfor er det også vigtigt for retailers at omstille sig og se ind i den nye æra af internet handel der hedder Quick Commerce , som er her for at disrupte e-commerce.

I takt med at internethandlen vokser, stiger samtidigt forbrugernes krav til retailers. Ifølge Deloitte’s analyse valgte 50% af forbrugerne at betale ekstra for bekvemmelig og hurtigere levering.

Vi har tidligere beskrevet hvad Quick-Commerce er, og i dette indlæg, og her følger et par USP’er på fordelene ved Quick Commerce.

Dermed er det ved at være tid for Retailers at gøre klar til den næste æra af internethandel, inden de bliver overhalet indenom af Delivery platforme.

--

--

Making delivery simple as breathing

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store