Sign in

Vores klare fornemmelse er at der i blandt forhandlere ikke hersker tvivl om det salgs- og servicepotentiale Quick Commerce indeholder. Det lader alligevel til at der i vores lille land skal flere firstmovere på banen før vi når til det punkt, hvor hjemmelevering indenfor 1–3 timer er ligeså normalt, som det at kunne shoppe online. Markedstrenden står imidlertid klart, når vi retter et blik ud mod resten af verden (heriblandt Tyskland, Spanien, Sydamerika, Mellemøsten m.fl.) …


Omdan til fulfillment centre og tilbyd levering indenfor 1–3 timer

Det kan lyde som noget af en omorganisering og der dukker muligvis en masse spørgsmål og modargumenter op til hvorfor, at det ikke er en god idé. Men hæng i, for ligesom at vi ikke er længere end en googlesøgning fra ny viden, og et par klik fra at få middagen leveret til døren — så hviler der sig ligeledes en af de helt store fremtidstrends i vores opfordring.

Det er naturligvis Quick Commerce vi referer til — 3. generations e-commerce.

Der er foretaget tilstrækkelige forbrugerundersøgelser til at konkludere, at onlinekøberens topønsker er hurtig levering, transparens og bekvemlighed. Alligevel forhindrer…


Quick Commerce revolutionerer e-handel

Pakkelevering på under én time

Kurven for e-handel har været støt stigende over de seneste år og intet tyder på, at det ikke vil fortsætte samme vej. Desuden befinder vi os nu i en æra, hvor Coronakrisen har bragt danskernes onlineforbrug til rekordhøjder. Vi ser endda at den ældre befolkning og andre med mindre hang til online køb, har fået øjnene op for den fleksibilitet som onlinehandel tilbyder. Men når onlinehandel i et vist omfang er den eneste mulighed, så er 2–5 dages leveringstid for længe at vente. …


How to improve as e-commerce and beat your competitors?

Here at Doorhub we believe that last-mile deliveries is THE most important factor for customer satisfaction and a longer LTV.

Lets try to go through the mechanism that can direct your customers to your shop over and over again.

  1. Transparent delivery. Make sure that you state the same about delivery time. Fast delivery is important but what is more important would be that you keep your promise — so if you say that your shop delivers same-day, you better have to deliver same-day — thats also the basics…
  2. Precise ETA’s from…

How does the future of last-mile deliveries looks like?

Here in Doorhub we have a strong opinion about deliveries (yeah we are working in this space dah!)

So lets cut to the chase. We are here to discuss how the future looks for last-mile deliveries. Specifically how does it look from a Ecommerce perspective.
How will the fullfillment work?

Todays logistic companies works like this;
1.Recieve order
2. Pick & Pack order
3. Label the order
4. Logistic companies pickup the order
5. Goes to a Fullfillment center
6. Delivered to customer

Here at Doorhub.io we have another view about…


The last mile delivery is an important part of the delivery chain, if not the most important in urban cities. Today, we live in a world where e-commerce is rising, which means consumer preferences is rising too, and on demand delivery Is a key differentiator. With on demand delivery, we complete the last mile delivery in the delivery chain. The additional option and quality of on demand delivery have affected e-commerce players success in marketplace, by allowing consumers immediate access to products. While keeping this in mind, vendors are struggling to offer the best customer experience possible, especially by improving…

doorhub

Making delivery simple as breathing

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store